Oberta la aplicació del pla Movea!


Després de la selecció de Tragsa com entitat col·laboradora per a la gestió de les sol·licituds de compra del Pla Movea i després de dos mesos de demora, el Pla Movea va começar a admetre sol·licituds a partir el passat dimecres 24 de febrer.

Tragsa està posant-se en contacte amb els punts de venda adherits recollits en els programes Movele i Pima.

El Consell de Ministres va aprovar el Pla Movea, que busca impulsar l’adquisició de vehicles impulsats amb energies alternatives. El Govern ha aprovat el “Pla d’Impuls a la Mobilitat amb Vehicles d’Energies Alternatives” MOVEA. El nou Real Decret que regula la concessió directe d’ajudes per l’adquisició de vehicles d’energies alternatives al 2016, dota a la incitativa amb 16,6 milions d’euros, i unifica n un únic programa es ajudes estatals existents fins el moment a l’adquisició de vehicles d’energies alternatives, instrumentades en els Programes MOVELE i PIMA Aire. D’aquesta manera es continua amb l’impuls que, des de fa varis anys, ve donant el Govern a aquest tipus de vehicles mediant subvencions directes a la seva adquisició.

El Pla MOVEA fomenta exclusivament l’adquisició de vehicles de combustibles alternatius, (vehicles elèctrics, de gas liquat del petroli (GLP/Autogas), de gas natural comprimit (GNC) i liquat (GNL), vehicles que es propulsen amb pila de combustible d’hidrogen, motos elèctriques i bicicletes de pedaleig assistit pel motor elèctric), excloent els vehicles de combustibles tradicionals propulsats per gasolina i gasoil.

De la mateixa manera, i com a novetat més important, també es contempla la concessió d’ajudes per la implantació de punts de recarrega ràpida i semi ràpida per vehicles elèctrics en zones d’accés públic.

Les ajudes es concedeixen per l’adquisició de vehicles d’energies alternatives noves matriculades per primera vegada a Espanya.

La quantia de les ajudes varia en funció de la categoria del vehicle (en el cas dels turismes i les motocicletes s’estableix a més un límit de preu), del tipus de combustibles utilitzat, i, en alguns casos, de la massa màxima autoritzada (MMTA) o de la seva autonomia en mode de funcionament exclusivament elèctric, en una franja que des de els 200 euros per les bicicletes fins els 20.000 euros d’alguns vehicles de la categoria M3.

Termini sol·licituds

Amb caràcter general les sol·licituds ja es poden realitzar des de l’1 de gener i fins el 15 d’octubre de 2016. L’aplicació de sol·licituds va començar a funcionar el 24 de febrer.

Oberta l’aplicació de sol·licituds:

L’aplicació que s’ha obert per l’alta de sol·licituds es: moveaplan.es. A partir del dimecres 24 de febrer ja es poden realitzar reserves amb càrrec al pressupost del Pla.