AJUTS DEL 80% PER LA REDACCIÓ D’INFORMES TÈCNICS D’EDIFICIS (ITE)

A més de la redacció d'informes tècnics d’edificis, INKOO Engineering és una empresa certificada per a la instal·lació de punts de recarrega de vehicles elèctrics en tota Catalunya

AMPLIACIÓ I MODIFICACIÓ AJUTS A LA REHABILITACIÓ 2015

S’ha publicat al DOGC una modificació de la convocatòria per a la sol·licitud d’inscripcions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges a la ciutat de Barcelona per a l’any 2015. Desde INKOO Engineering podem ajudar-te amb la redacció d’informes tècnics d’edificis.

Establir que es podran sol·licitar ajuts per a la redacció d’informes tècnics d’edificis (ITE) i caldrà incorporar un certificat d’eficiència energètica de l’edifici i un certificat d’accessibilitat segons el model que consta la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació vigent. L’import d’aquest ajut serà del 80% del seu cost.

Dins de la convocatòria trobareu una taula amb els imports màxims del pressupost subvencionable del cost de la redacció d’informes tècnics d’edificis, el Certificat d’accessibilitat i el Certificat d’Eficiència Energètica juntament amb documentació sobre les actuacions subvencionables.

INKOO Engineering destaca la importància que té realitzar inspeccions periòdiques als nostres edificis per evitar situacions de risc i estalviar diners, ja que com és ben sabut, és més econòmic el manteniment preventiu que el manteniment correctiu.

Des d’INKOO engineering oferim els següents serveis:

  • Redacció d’informes tècnics d’edificis (ITE).
  • Certificat d’Eficiència Energètica + Certificat d’accessibilitat.
  • Tramitació d’ajuts en matèria de rehabilitació.
  • Presentació de pressupostos en cas de necessitat d’obres o reformes.
  • Estudis comparatius.
  • Projecte tècnic i direcció d’obres.

Redacció d’informes tècnics d’edificis (ITE).

Certificat d’Eficiència Energètica + Certificat d’accessibilitat.

Tramitació d’ajuts en matèria de rehabilitació.

Presentació de pressupostos en cas de necessitat d’obres o reformes.

Estudis comparatius.

Projecte tècnic i direcció d’obres.

En INKOO Engineering t’oferim un servei àgil, competitiu i personalitzat per la redacció d’informes tècnics d’edificis (ITE). A més som especialistes en la instal·lació de punts de càrrega per al teu cotxe elèctric a la província de Barcelona i Catalunya.

One thought on “AJUTS DEL 80% PER LA REDACCIÓ D’INFORMES TÈCNICS D’EDIFICIS (ITE)

Comments are closed.