Auditoria Energètica

L’auditoria energètica és un procés sistemàtic mitjançant el qual s’obté una comprensió suficientment fiable del consum i/o pèrdues energètiques en un lloc o procés determinat.

A INKOO engineering oferim els serveis d’ ESTUDIS i AUDITORIES ENERGETIQUES com a eines útils i necessàries per a INDUSTRIES,  PIMES  i EDIFICIS, sobre els quals poder establir un PLA D’ ESTALVI ENERGETIC, per evitar grans despeses i reduir emissions de CO2 a l’ atmosfera.

Els avantatges de l’ externalització d’ aquesta activitat van des del coneixement i utilització d’aparells de diagnosis i mesura adaptats, la professionalitat dels nostres col·laboradors, i la possible autofinanciació gràcies als estalvis energètics (entre un 10 i un 40%) i a les subvencions existents. *

Nosaltres creiem que ARA més que mai és el moment d’estalviar energia i diners. *

A INKOO volem ajudar a petites i grans empreses a reduir consums d’aigua, gas i electricitat. A més a més, el nostre equip s’encarregarà de gestionar les ajudes i subvencions destinades a AUDITORIES ENERGETIQUES.

No dubti en contactar-nos i l’informarem de les possibilitats per efectuar una AUDITORIA COMPLERTA a COST ZERO per a la seva empresa.

Per a certificacions energètiques d’habitatges i locals, vegi el nostre apartat CERTIFICACIONS ENERGÈTIQUES en SERVEIS.

*consulti les nostres proposicions, amb solucions a COST 0.