La càrrega ràpida i semi ràpida en vehicles elèctrics

La carga rapida y semi rapida en vehiculos eléctricos

A causa del creixent interès pel vehicle elèctric, és important conèixer la diferència entre els punts de càrrega ràpida i semi ràpida.