Certificat Energètic

Què és el certificat energètic?

És un document que descriu el  consum d’energia que s’estima necessari per a satisfer la demanda energètica d’una vivenda o local i és similar al document ja existent per a vivendes de nova construcció.

La qualificació energètica s’expressa amb una escala de lletres entre la A (major eficiència) i la G (menor eficiència), utilitzant el mateix sistema de la classificació actual dels electrodomèstics. Aquesta classificació ha esdevingut informació obligatòria per al lloguer o venta de qualsevol vivenda o local.

La modificació del Real Decret RD47/2007 estableix l’obligació de posar a disposició dels possibles compradors o llogaters aquest certificat que ha d’incloure informació objectiva sobre les característiques energètiques dels edificis. D’aquesta manera es podrà valorar i comparar la seva eficiència energètica, amb la finalitat d’afavorir la promoció de vivendes d’alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d’energia.

El certificat té una validesa inicial de 10 anys.

Qui està obligat a tenir aquest certificat?

Fins a finals del 2012, només els edificis de nova construcció i les reformes o rehabilitacions d’edificis d’una superficie útil superior a 1000m2.

A partir del Gener del 2013, tota vivenda o local en VENTA o LLOGUER, haurà de menester aquest certificat.

La responsabilitat de tenir el certificat recau al PROPIETARI de la vivenda o local, així com la responsabilitat de conservar la documentació corresponent i de renovar-la en temps degut (caducitat als 10 anys).

Com obtenir el certificat ?

Des d’ INKOO Engineering, el nostre equip multidisciplinari de tècnics competents gestiona tot el procès. Des de la visita i estudi del local/vivenda en qüestió, la preparació del certificat a la presentació a l’ autoritat competent i obtenció del certificat definitiu.

Juntament al certificat, s’entregaran un seguit de recomanacions tècnicament viables per augmentar de nivell la classificació (amb el mínim d’inversió possible).

Si així ho desitja el client, també ens ocupem de la realització de la rehabilitació i el seguiment d’obres (pressupostos competents i amb garantia de millora en el certificat).

El cost del certificat dependrà del tipus i dimensions del local/vivenda a evaluar.

Consulta telefònica amb pressupost AL MOMENT