Links

PUBLIC INSTITUTIONS 

Diputació de Barcelona

Generalitat de Catalunya

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Ministerio de Educación y Ciencia

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

BUILDING REHAB AND INSPECTION 

Pàgina Oficial del Codi Tècnic de l’Edificació

Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE)

Institut de Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC)

E.T.S. Arquitectura de Barcelona

ENERGY

Associació d’Empreses Elèctriques (Aseme)

Institut Català d’Energia (ICAEN)

Model de càlcul d’emissions a Barcelona

IDAE (Institut per la Diversificació i l’Estalvi d’Energia)

Xarxa Elèctrica d’Espanya

Solarweb

Portal Solar

Centro de Investigaciones Energéticas y Tecnológicas (CIEMAT)

Centro Nacional de Energías Renovables (CENER)

Comisión Nacional de la Energía (CNE)

Ayudas Energía, Guías, ayudas y subvenciones para ahorrar energía

Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA

Asociación de Profesionales de Energías Renovables de Cataluña (APERCA)

TECHNICAL GROUPS

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

Instituto de la Ingeniería

CSIC

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

CHARGING POINTS FOR ELECTRICAL VEHICLES

Map with public charging stations

OCCUPATIONAL RISK PREVENTION

Asociación de Técnicos de Prevención (ATP)

Associació Catalana de Medicina del Treball