Inspecció Tècnica d’edificis

El nou decret d’Inspeccions Tècniques dels Edificis (ITE-D67/2015) preveu una revisió obligatòria que hauran de passar tots els edificis d’habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat.

L’objectiu és instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges, portant a la pràctica un procediment per verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles. Aquest salt respon a la voluntat del Govern de mantenir els habitatges en bones condicions i detectar mancances o lesions que puguin aparèixer en casos extrems.

Per això, un tècnic competent inspeccionarà visualment l’estat dels elements constructius que conformen l’edifici i les instal·lacions per tal que les comunitats puguin establir un projecte de reparacions i, si cal, assolir les condicions d’aptitud necessàries.

ANTIGUITAT DE L’EDIFICI TERMINI MÀXIM PER PASSAR LA INSPECCIÓ
Anterior a 1930 Fins al 31 de Desembre de 2012
Entre 1931 i 1950 Fins al 31 de Desembre de 2013
Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de Desembre de 2015
Entre 1961 i 1970 Fins al 31 de Desembre de 2016
A partir de 1971 Fins al 31 de Desembre de l’any en què ‘l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat.

 

Són els propietaris els que tindran l’obligació de sotmetre l’edifici a la inspecció tècnica. INKOO engineering ofereix en aquest punt, una solució integral: desde la confecció i visat del projecte, fins a l’execució i seguiment de les obres de millora derivades de l’informe. A partir d’aqui, l’administració emetrà el Certificat d’Aptitud, qualificant l’edifici d’APTE o NO APTE.

 

INKOO tramita l’obtenció d’ajuts a la rehabilitació pel teu edifici

ajudes

 

Faci clic en la imatge per veure al detall el procés d’Inspecció tècnica d’edificis i de com Inkoo el pot ajudar.

Capture ITE