Instal·lacions Elèctriques

En el camp de les intal·lacions elèctriques, els serveis oferts que podem destacar són :

  • Memòries Tècniques Simplificades (Instrucció 10/2005) per la legalització d’ Instal·lacions Elèctriques en actes d’ Indústria (ECA o ICICT)
  • Projectes eléctrics de reforma o execució (reformes superiors al 50% de la instal·lació elèctrica)
  • Instal·lacions elèctriques o reformes per subsanar les observacions d’informes o revisions
  • Assessoria tècnica
  • Butlletins de reconeixement

Els nostres serveis encaixen perfectament en el marc de la renovació o la realització de projectes elèctrics i poden suposar el complement ideal per a petites/mitjanes empreses instal·ladores, mancades d’ un equip intern d’Enginyeria.

INKOO engineering ofereix una solució integral, des de l’estudi de les actes (ECA o ICICT), la proposta de solucions a les anomalies detectades, execució dels canvis per subsanar les deficiències, direcció i seguiment de les obres fins a la redacció i visat de la Memòria i la tramitació amb Indústria per a l’obtenció de l’acta favorable.

No dubti en contactar-nos i demanar-nos pressupost sense compromís i gaudeixi encara dels avantatges de la instrucció 10/2005. Comprovarà que els nostres preus i serveis li resultaran molt interessants.

La instrucció 10/2005 contempla la inscripció d’instal.lacions a indústria per aplicació de “trámits reduïts” que permeten la correcció de petites anomalies detectades per Indústria (ECA o TÜV Rheinland) en revisió i realització posterior d’una Memòria Tècnica de Diseny, és a dir, no és necessari realizar tota la instal.lació segons el nou reglament (REBT-2002).

Normalment, a finals del 2010 deixava d’existir el tràmit reduït per a la inscripció d’instal·lacions “sense documentació” a Indústria. Tota instal·lació que hagués de passar l’Acta d’Inspecció i que tingués anomalies, a partir del 18 de Setembre de 2010, hauria d’adaptar-se totalment a lo establert en el reglament actual, realitzar el projecte elèctric complert i abonar direcció d’obres (implicació econòmica).

Entre altres diferències, segons la nova normativa, les següents deficiències hauran de solucionar-se: obligatorietat de canvi de conductors lliures d’hal·lògens, desplaçament de la caixa general de protecció a nivell de carrer.