ISO 50 001 Gestió de l’Energia

ISO

La implantació de la Norma ISO 50001 passa per la definició, implantació i seguiment del compliment dels Objectius Energètics. Per això la norma, dins de l’apartat de comprovació, defineixi clarament un punt bàsic: “monitorització, mesura i anàlisi”. Per tant, per a la correcta comprovació de l’acompliment energètic és necessària la implantació d‘equips de mesura, una xarxa de comunicacions i un software de gestió energètica.

INKOO treballa amb el software més avançat per a la Gestió Energètica, donant la millor solució per a cada client i ocupant-nos tant de la instal·lació del hardware necessari com de la implementació del Software que millor encaixi amb les necessitats del client, donant un servei “Claus en mà”.

 

Què És Un Sistema de Gestió d’Energia (SGE)?

 

El monitoratge i el control dels consums energètics és l’eina bàsica per detectar i parametritzar les necessitats energètiques d’un sistema o procés i aconseguir així els majors estalvis possibles.

S’entén com a Sistema de Gestió d’Energia el Conjunt d’Elements interrelacionats o que interactuen entre ells per establir la Política Energètica, els Objectius Energètics i els Processos i procediments  per assolir aquests objectius.
Per  això la norma en si es basa en el pla de sistema

de millora contínua que incorpora el SGE (Sistema de Gestió Energètica) a totes les pràctiques de l‘empresa. Aquesta monitorització aporta:

 

– Coneixement dels consums en temps real.

– Control instantani de les desviacions.

– Capacitat de reacció.

– Indicadors qualitatius, EPI (Energy Performance Indicators).

DEX BO