Japó ja té més punts de càrrega de vehicle elèctric que benzineres


Japó ha sigut un dels primers mercats en apostar pels cotxes elèctrics moderns i un exemple a seguir quant a implementació en estructures de càrrega. De fet, la seva xarxa de punts de càrrega cobreix les rutes més importants de nord a sud i d’est a oest del país. Amb més de 3.000 punts de càrrega ràpida, està per sobre de les més de 1.500 instal·lades a Europa o les 1.000 d’Estats Units.

Tal com assenyala Joseph G. Peter, Director Financer de Nissan, “un dels punts clau pel creixement del mercat del vehicle elèctric a Japó ha sigut el desenvolupament de l’actual xarxa de càrrega. En efecte, com més punts de càrrega hi hagi, tant públics com privats, més atractiva resulta la compra d’un vehicle elèctric. Segons l’estimació que ofereix Nissan, existeixen a Japó més de 40.000 punts de càrrega (entre càrrega vinculada privada i punts de càrrega públics), el que supera les 34.000 benzineres del país. Malgrat ser cert que els punts de càrrega privats situats en garatges privats con són accessibles al públic, no deixen de ser punts potencialment actius per a la recàrrega de bateries. A més, aquesta realitat està promovent que molta gent, a través de websites com PlugShare.com, estigui compartint els seus punts de càrrega privats. Ha de tenir-se també en compte que la gent amb punts de càrrega en estacionaments privats és gent potencialment no usuària dels punts de càrrega públics.

Però mentre la realitat dels punts de càrrega és que superen a Japó el nombre de benzineres fòssils, el percentatge de vehicles elèctrics dins del parquet automobilístic nipó segueix ocupant una quota reduïda de mercat. En aquest sentit, la xarxa de càrrega de Japó ha de seguir desenvolupant-se, a la vegada que sorgeixen iniciatives de l’Administració per promoure els vehicles elèctrics i els vehicles d’hidrogen. Els grans players com Toyota, Nissan i Honda ja estan treballant des de fa temps en aquest sentit, sumant esforços en un mercat molt permeable a aquest tipus de tecnologies.

El que ens planteja el següent dubte a INKOO engineering: quant ens costaria a nosaltres assolir la situació actual de Japó? Cap a on van les polítiques públiques en la definició d’una xarxa de punts de càrrega?