Llicències d’activitat

Tan la llicència d’obertura com la d’activitat (ambiental) són llicències atorgades per a l’exercici d’activitats empresarials o professionals. Qualsevol local en el que s’estigui desenvolupant una activitat econòmica, necessitarà una llicència d’obertura, que s’haurà de tramitar a l’ajuntament corresponent. En aquesta llicència es concretarà qui és el titular de la llicència, quina activitat s’efectuarà i la direcció del local.

Llicència d’Activitat classificada (Ambiental)

Pel que fa a les llicències d’activitat, són llicències necessàries per al funcionament de certes activitats que podrien generar molèsties com és ara sorolls, fum, etc, i que necessiten disposicions especials per a l’adequació del local. Aquestes activitats s’anomenen MINP, i la llicència necessària es una llicència d’activitat classificada. Dins d’aquest tipus, hi podem trobar les activitats industrials, d’Hosteleria, etc. I inclús activitats comercials o de serveis, si per les dimensions del local o per kilowatts, es superen uns límits establerts.

Quan es tracta de la tramitació d’una llicència d’activitat classificada, es necessitarà un projecte més complex redactat per un tècnic competent, i els terminis per a la seva concessió seran més llargs, ja que segurament es necessitaran les intervencions de diferents departaments per a poder aprovar el projecte.

Des d’INKOO engineering SL oferim la preparació del projecte tècnic per a tot tipus de llicències d’activitat, i ens fem càrrec de tots els tràmits amb les autoritats locals corresponents.