OPTIMITZACIÓ FACTURA ELÈCTRICA

Pagues a la teva factura elèctrica realment el que consumeixes?

Gairebé totes les companyies elèctriques dificulten el correcte enteniment de la factura i per tant és gairebé impossible verificar que la factura és correcta segons el nostre consum i potència contractada. Tot això s’ajunta a les successives pujades en els darrers anys que multipliquen constantment la nostra despesa elèctrica, incrementant notablement l’import del terme fix de potència i reduint lleugerament el terme d’energia.

Des de INKOO Engineering creiem que estalviar en la despesa elèctrica és possible i que no fer-ho suposa malgastar recursos i una pèrdua de competitivitat i és per això que tenim un camí clar cap a l’estalvi:

optimitzacio

  1. Auditoria de les factures elèctriques del darrer any. Verifiquem que el que ha cobrat companyia elèctrica durant el darrer any sigui correcte segons consum i potència contractada, és a dir, que no hagin cobrat de més.
  1. Ajustament del terme de potència contractada. Analitzem les factures del darrer any, instal·lem un analitzador en capçalera del subministrament elèctric estudiat, revisem la informació recollida i prenem la millor decisió per a optimitzar la contractació amb solucions        tecnològiques per garantir que en cap cas suposarà una pèrdua de confort.
  1. Control d’Energia Reactiva. Revisar si hi ha un excés de consum d’Energia Reactiva i en cas d’existir dimensionar una bateria de condensadors a mida per a evitar les penalitzacions per aquest motiu, que poden ser molt importants
  1. Negociació Companyies subministradores. Realitzem estudi de la contractació actual, negociem amb diferents companyies subministradores, busquem la tarifa que millor s’ajusta a les necessitats dels nostres clients amb el preu més competitiu.

Posa’t a les millors mans i comença a estalviar!