Treballa amb Nosaltres

Com a empresa d’enginyeria estem sempre interessats en perfils tècnics, ja siguin enginyers o arquitectes per a projectes diversos.

També estem oberts a estudiants de carrera que vulguin fer un període de practiques laborals. Estudiarem les demandes segons possibilitats.

 

Les ofertes laborals actualment actives:

EXPERT LEAN MANUFACTURING I MILLORA CONTINUA

Es buca ENGINYER de PRODUCCIÓ o de PROCESSOS amb coneixements i experiència en metodologies i tècniques Lean Manufacturing, Millora Continua i Gestió del Canvi (5s, VSM, SMED, VPM, Kaizens…). Idealment format 6Sigma (Green belt o Black belt). Mínim 3 anys d’experiència en industria. Es valorarà especialitat en: Manteniment de primer nivell, Qualitat i TPM.

Dins del departament de Lean Manufacturing, la persona seleccionada es responsabilitzarà entre altres de:

 • redacció d’estàndards i metodologies per a diagramació i documentació de processos
 • definició d’estratègies de millora continua
 • elaboració de normes, polítiques i procediments de suport
 • definició i implantació d’indicadors de millora

Persona amb alta capacitat d’anàlisis, Results oriented, amb gran capacitat d’iniciativa i autonomia. Experiència prèvia a l’estranger valorable.

Disponibilitat per a viatges esporàdics a l’estranger (field assessments). Un molt bon nivell d’ ANGLÈS és IMPRESCINDIBLE, altres idiomes (Francès, Alemany) es valoraran positivament.

 

ENGINYER MECÀNIC per CONSTRUCTION MANAGEMENT a ALEMANYA

Per a dirigir un projecte d’instal·lacions (HVAC, piping, structures) en àmbit industrial basat a Alemanya (Köln) en contracte temporal, amb possibilitats de contracte de llarga durada ,

Es busca ENGINYER en MECÀNICA amb un mínim de 3 anys d’experiència en la gestió de projectes industrials com a Construction Manager. Un molt bon nivell d’ ALEMANY i ANGLÈS és IMPRESCINDIBLE. Arquitectes i aparelladors abstenir-se per aquesta oferta. Es necessita persona amb experiència prèvia en projectes internacionals. La posició ofertada pot implicar un canvi de residència a l’estranger a mitjà termini.  Missió:

 • Es responsabilitzarà de l’execució i realització de l’obra segons les especificacions i indicacions rebudes.
 • Confeccionarà i seguirà el Planning per a cada etapa de la instal·lació/obra
 • Organitzarà i distribuirà les tasques als treballadors i empreses subcontractades encarregades de l’obra
 • Controlarà el rendiment dels diferents grups de treball i l’avançament de l’execució
 • Elaboració de pressupostos complementaris segons necessitats
 • Supervisarà i exigirà el compliment de les normes de seguretat necessàries per assegurar el bon funcionament de l’obra, i implementarà mesures preventives i correctives si necessari
 • Recepció final de l’obra conjuntament amb el client (commissioning)

 

ENGINYER INDUSTRIAL – ELECTRIC & INSTRUMENTACIO 

Es busca ENGINYER TECNIC o SUPERIOR en ELECTRICITAT, amb un mínim de 3 anys d’experiència en el disseny de sistemes de control industrial:

 • Experiència en programació de PLC’s (Siemens, Beckhoff)
 • Coneixements de programació (Wonderware)
 • Coneixements de xarxes industrials
 • Coneixements en GMPS

Disponibilitat per a viatges esporàdics a l’estranger (posada en funcionament d’instal·lacions). Un molt bon nivell d’ ANGLÈS és IMPRESCINDIBLE, altres idiomes (Francès) es valoraran positivament.

Dins del departament d’enginyeria, la persona seleccionada es responsabilitzarà de realitzar i coordinar els projectes d’automatització des del disseny fins a la posta en funcionament.

 

ENGINYER ELECTRIC & INSTRUMENTACIO

Es busca ENGINYER TECNIC o SUPERIOR en ELECTRICITAT, amb un mínim de 3 anys d’experiència en la gestió de projectes industrials, disseny de sistemes de control industrial. A més a més es requereix experiència en direcció o supervisió d’obra de sistemes elèctrics.

Experiència prèvia a l’ESTRANGER obligatòria. Un molt bon nivell d’ ANGLÈS és IMPRESCINDIBLE, altres idiomes (nivell proficiency) es valoraran positivament. Disponibilitat per viatjar (Europa) i per executar projectes a curt i mitjà termini a l’estranger.

Dins del departament d’enginyeria, la persona seleccionada es responsabilitzarà de l’execució dels projectes i de la seva redacció (en anglès), així com de tot el procés fins a d’instal·lació final. Tasques de gestió de planning i pressupost, disseny, direcció d’obra, càlculs i coordinació de Seguretat i Salut.

 

ENGINYER especialista HVAC

Es busca ENGINYER en MECANICA o ELECTROMECANICA, amb un mínim de 3 anys d’experiència en la gestió de projectes industrials, disseny i concepció de sistemes de ventilació i aire condicionat en industria. Experiència prèvia a l’ESTRANGER obligatòria. Un molt bon nivell d’ ANGLÈS és IMPRESCINDIBLE, altres idiomes (nivell proficiency) es valoraran positivament.

Es necessita persona amb experiència en el sector de la climatització i que sàpiga desenvolupar informes d’estat d’equips de climatització i d’instal·lacions, així com la realització d’especificacions d’equips. Tasques de:

– gestió de planning i pressupost

– càlculs i estudis: càrregues tèrmiques, caudals de ventilació, dimensionament d’equips, càlculs de pèrdua de càrrega, balanços de massa i energia, simulació dinàmica de fluids,…

– direcció d’obra i coordinació de Seguretat i Salut.

 

COMERCIALS autònoms

Es busquen Tècnics Comercials per a ajudar-nos a fer créixer la nostra cartera de clients en el sector industrial. Perfils amb experiència i cartera pròpia de clients. Una actitud emprenedora i entusiasme en el mon de les ventes seran factors clau per a l’èxit dins de la nostra divisió industrial.

S’ofereix l’oportunitat de desenvolupar un projecte sòlid, una remuneració fixa més una part variable segons resultats.

Es valoraran proposicions de candidats autònoms.

 

Si estàs interessat, envia’ns les teves referències i CV a info@inkoo.es

Per el seguiment d’aquestes i altres ofertes, feu-vos seguidors de la nostra pàgina LINKEDIN: logo_in_nav_44x36